Wat doen we?

  • interim management
  • uitplaatsing begeleiding
  • loopbaanbegeleiding
  • werving en selectie
  • strategisch HR advies
  • leiderschapstraining
  • talent ontwikkeling

Interim Management

Wij beschikken over een netwerk van zelfstandige professionals, die aantoonbaar succesvolle bijdragen hebben geleverd en nog steeds leveren op hun vakgebied.

In het proces van komen tot benoeming van een interim professional, weten wij u de juiste kandidaat voor te stellen. Wij kiezen er bewust voor om op kwalitatieve wijze tot aanbod van beschikbare professionals te komen. Dit voorkomt teleurstellingen. En belangrijk voor ons: het leidt tot aantoonbare (klant)tevredenheid.

Uitplaatsing begeleiding

Om gedwongen afscheid te verzachten en om de kans op het snel vinden van een andere, passende baan te vergroten kan outplacement worden ingezet.

Avouch Management Search begeleidt doelgericht op weg naar ander passend werk, een baan die bij uw competenties, waarden, ervaring en wensen past. Wij werken met gecertificeerde professionals die bij diverse organisaties in verschillende functies hebben gewerkt. Zij kennen de bedrijfsprocessen en beschikken over meer dan voldoende ervaring met arbeidsmobiliteit. Onze coaches zijn als geen ander in staat werknemers terug te brengen op de arbeidsmarkt. Hierbij maken we gebruik van zowel beproefde als innovatieve methoden. Wij helpen concreet naar een passende en een structurele oplossing. De inzet van op maat gerichte tools, gekoppeld aan mensgerichte en duidelijke begeleiding, vormt een garantie voor een succesvolle doorstart.

Loopbaanbegeleiding

De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Werknemers moeten in beweging komen. Tegen welke muur staat de ladder op dit moment?

Loopbaanbegeleiding is een manier om goed voorbereid op zoek te gaan naar zingeving en nieuwe uitdagingen. Het levert nieuwe inzichten op over uzelf. Inzichten over wat ju motiveert en energie geeft, wat u demotiveert, over de sterke en zwakke kanten, de functionele en disfunctionele werkhouding, uw drijfveren en verlangens, maar ook de vaardigheden en uw talenten.

Wij gaan terug naar de kern, beoordelen eerder gemaakte keuzes, formuleren de koers, brengen samen de gewenste route naar uw toekomst aan. De belangrijkste vraag is: "Wat heeft u de arbeidsmarkt te bieden?".

Het resultaat hiervan is dat er nieuwe concrete mogelijkheden en perspectieven ontstaan op het gebied van werk en loopbaan, in balans met de thuissituatie en afgestemd op de wensen die vooraf zijn geformuleerd.

Werving en Selectie

Wij werven en selecteren HBO en WO opgeleide kandidaten, die een bewezen performance hebben en toe zijn aan een volgende loopbaanstap. Zij hebben de ambitie zich verder te ontwikkelen en zullen met hun ervaring en expertise in staat zijn om een succesvolle bijdrage aan uw organisatie te leveren.

Wij ontzorgen u volledig; vanaf het allereerste begin tot en met het presenteren van de door ons geselecteerde kandidaten. Desgewenst voeren wij ook het vervolgproces met betrekking tot de selectie- en benoemingsgesprekken uit binnen uw organisatie, inclusief een assessment.

Allereerst luisteren we natuurlijk vol aandacht naar uw vraagstelling en behoefte, waardoor wij samen met u de juiste strategie kunnen bepalen en daardoor de geschikte kandidaten weten voor te stellen. Dit kan ondersteund worden door een assessment, waarbij specifiek wordt ingezoomd op de soft skills die nodig kunnen zijn om een juiste invulling te geven aan uw beschikbare positie. Onze gespecialiseerde en integere manier van aanpak en jarenlange ervaring hebben al tot vele succesvolle matches geleid.

Strategisch HR advies

Avouch is u graag van dienst als strategisch HR-businesspartner. Waar staat u met uw bedrijf, welke positie neemt uw organisatie in en welke positionering streeft u na? Dit zijn strategische vraagstukken waar Avouch Management Search een belangrijke HRM sparring partner is.

Rollen waarvoor u Avouch Management Search binnen deze kaders kunt inschakelen zijn:

  • Directeur / Manager HRM
  • Senior Consultant / Business Partner HRM
  • Projectmanager implementatie HRM (diensten)

Enkele voorbeelden van projecten uit het verleden:
Opzetten van Management Development systeem, opzetten van Strategisch
Personeelsbeleid, pro-actief anticiperen op actuele bedrijfsontwikkelingen, initiëren van
arbeidsvoorwaarden (eigen CAO), implementatie van een diversiteit aan HRM gerelateerde zaken: bijvoorbeeld het vormgeven van ziekteverzuimreglementen en het inrichten van personeelsinformatiesystemen. Ook het managen van operationele HRM werkzaamheden behoren tot het portfolio van Avouch Management Search.

Leiderschapstraining

Om effectief leiding te geven aan uw team dient u over de juiste vaardigheden te bezitten. Het is van belang te weten wat uw sterke punten zijn en welke verbeterpunten aandacht verdienen.

Avouch Management Search helpt u om de juiste vaardigheden binnen uw management te ontwikkelen waardoor u nog beter in staat bent om uw personeel te motiveren en te ontwikkelen. Hierbij komen diverse vragen aan de orde waar u als teamleider tegenaan kunt lopen. Hoe gaat u om met emoties, met weerstanden en conflicten? Avouch hanteert daarbij methodieken die zowel in het bedrijfsleven als bij het Ministerie van Defensie (leiderschap onder vaak moeilijke omstandigheden) hun effect hebben bewezen.

Talent Ontwikkeling

Talentontwikkeling is nodig omdat de strategie, de processen, de personele bezetting, en de stijl van leiderschap is veranderd. Maar ook de markt en de klant zijn veranderd. Voor leidinggevenden is dit vaak lastig om mee om te aan. Het veranderen van mensen is een vak apart en vereist meer dan het uitleggen van een nieuwe situatie en werkwijze. Veel leidinggevenden vinden het lastig om een andere stijl te hanteren en medewerkers vinden het moeilijk om hun gedrag te veranderen.

Avouch helpt uw organisatie met ondersteuning van beproefde methodieken en tools (zoals Disk en 7LL) nieuwe en aanwezige talenten verder in kaart te brengen en te ontwikkelen.

Avouch Management Search werkt voor opdrachtgevers in diverse Branches.